Attitudestay

CREATIVE
HOTELS

OUR VISION

OUR VISION

“การทำธุรกิจไม่ได้แข่งกับใครและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ เพราะมีธุรกิจเยอะแยะที่ไปได้สวยในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี”

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ (คุณตี่)
CHAIRMAN

OUR VISION

คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ หรือคุณตี่ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กว่า20ปีในอาชีพ สถาปนิกสิ่งที่ถูกบ่มเพาะมาตลอดเวลาคือความคิดสร้างสรรค์ และการท้าทายกับโจทย์ ที่ยากๆประสบการณ์ และการเอาชนะอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านไปให้ได้ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายมามากกว่า 20 ปี ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะดี หรือร้ายมันคือ ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ หากสามารถมองเห็นภาพที่วาดหวังไว้ ก็เพียงแค่ นำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าหาประกอบเข้าหากัน ให้เกิดเป็นความชัดเจนในการ ทำธุรกิจการเป็นของแท้คือจิ๊กซอว์ที่สำคัญที่สุดในภาพของ Attitudestay ไม่ว่าจะทำ ธุรกิจหรืองานด้านไหน ขอให้มีการคำนึงคำว่าคุณภาพในทุกเศษเสี้ยวของทุก กระบวนการ และเมื่อเราซื่อสัตย์กับคุณภาพผลงาน สายตาภายนอกก็จะยกให้เป็น ของแท้ไม่ว่าจะสเกลใหญ่หรือเล็ก ธุรกิจนั้นๆ ก็จะถูกมองด้วยความยกย่อง และเชื่อถือ สิ่งนี้คือรากฐานที่เราวางเป็นแบบแผนให้กับบริษัท

OUR VISION

ความสำเร็จในด้านภาพลักษณ์ และการตลาดที่แปลกใหม่คือเราต้องเริ่มกระบวน ความคิดแบบแกะดำ คือต้องไม่ซ้ำกับใคร สดใหม่ แต่ก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้า และสามารถ วางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ได้อย่างชัดเจน ทีมงานของเราทุกคน จะถูกฝึกฝนด้วยการ เริ่มต้นที่ปลายเหตุ เช่น ปลายเหตุของโปรเจ็คหนึ่ง คือการทำให้ คนทั่วไปรู้จักบริษัทเพิ่มขึ้น เราก็มาระดมความคิดกันต่อไปว่าองค์ประกอบต่างๆ ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น เราต้องการอะไรบ้าง มีงบประมาณเท่าไหร่ และเมื่อทำแล้วจะได้ ผลลัพธ์ที่เกินคำว่าคุ้มหรือไม่ เพราะถ้าไม่เราก็จะเริ่มต้นคิดกันใหม่จนกว่าจะได้ คอนเซ็ปท์ที่โดนที่สุด ในการทำธุรกิจไม่ได้แข่งกับใคร และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ เพราะมีธุรกิจตั้งเยอะที่ไปได้สวยในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ก็ต้องลองหาให้เจอว่าอะไร ที่ทำแล้วจะรุ่ง เมื่อหาได้แล้วก็ต้องวางกลยุทธ์ให้แยบยล มีประสิทธิภาพ นำไปใช้งาน ได้จริงๆ และใช้ให้ตรงจังหวะเวลา (Timing)

เกียรติประวัติและผลงานของคุณตี่ มีมากมาย อาทิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดภูเก็ต จำกัด, กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต, อาจารย์พิเศษ วิชา Entrepreneurs for Tourism & hospitality มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยากรรับเชิญวิชา Hotel Design RE-CU / RE-PSU, รางวัลบุคคลแรงบันดาลใจในด้านธุรกิจสร้างสรรค์ จ.ภูเก็ตประจำปี 2557 รางวัลนักธุรกิจดีเด่นภูเก็ต 2558 โดย Central Festival Phuket รางวัล Best City Hotel จาก Thailand Boutique Awards , รางวัล people award จาก Thailand Boutique Awards ฯลฯ